Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,52 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,19 лв. +0.00 1,92 лв. +0.00
Армения 1,80 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Австрия eu 2,28 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,04 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00 0,56 лв. +0.00
Белгия eu 2,74 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,06 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Хърватия eu 2,43 лв. +0,01 2,32 лв. +0,01 1,16 лв. +0.00
Кипър eu 2,34 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00
Чехия eu 2,39 лв. +0.00 2,59 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Дания eu 3,07 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00
Египет 0,58 лв. +0.00 0,17 лв. +0.00
Естония eu 2,38 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,83 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00
Франция eu 2,74 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Грузия 1,24 лв. +0,01 1,21 лв. +0,01
Германия eu 2,68 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Гърция eu 3,09 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,24 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Исландия 3,28 лв. +0.00 3,15 лв. +0.00
Ирландия eu 2,72 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Израел 2,98 лв. +0.00 3,61 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Италия eu 3,09 лв. +0.00 2,82 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Йордания 2,21 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,36 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Латвия eu 2,20 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Ливан 2,92 лв. +0.00 2,00 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,21 лв. +0.00 2,00 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Люксембург eu 2,28 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Македония 2,00 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,69 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,97 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Холандия eu 3,25 лв. +0.00 2,64 лв. +0,02 1,72 лв. +0.00
Норвегия 3,05 лв. -0,02 2,87 лв. -0,02 1,42 лв. -0,01
Полша eu 2,09 лв. +0.00 2,03 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Португалия eu 3,02 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Румъния eu 2,11 лв. +0.00 2,13 лв. +0,01 0,96 лв. +0.00
Русия 1,15 лв. +0,01 1,10 лв. +0,01 0,51 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,40 лв. +0.00 0,33 лв. +0.00
Сърбия 2,33 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 2,00 лв. +0.00 0,89 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,40 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Швеция eu 2,71 лв. -0,02 2,53 лв. -0,02 1,76 лв. -0,01
Швейцария 2,46 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Тунис 1,04 лв. -0,01 0,77 лв. -0,01
Турция 2,39 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
САЩ 1,06 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Украйна 1,77 лв. -0,01 1,61 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Великобритания eu 2,66 лв. -0,01 2,73 лв. -0,01 1,32 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ