Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,63 лв. +0,01 3,64 лв. +0,02 1,14 лв. +0.00
Андора 3,09 лв. +0,01 3,00 лв. +0,01
Армения 2,51 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 0,74 лв. +0.00
Австрия eu 3,35 лв. +0,01 3,51 лв. +0,01 2,46 лв. +0.00
Беларус 1,53 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00 0,80 лв. +0.00
Белгия eu 3,67 лв. +0,01 3,92 лв. +0,01 1,41 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,86 лв. +0,01 2,91 лв. +0,01 1,22 лв. +0.00
България eu 2,87 лв. +0.00 2,90 лв. +0,01 1,20 лв. +0.00
Хърватия eu 3,19 лв. +0,01 3,26 лв. +0,01 1,77 лв. +0,01
Кипър eu 3,16 лв. +0,01 3,36 лв. +0,01
Чехия eu 3,22 лв. +0,01 3,19 лв. +0,01 1,21 лв. -0,01
Дания eu 3,91 лв. +0,01 3,73 лв. +0,02
Естония eu 3,56 лв. +0,02 3,36 лв. +0,01 1,32 лв. +0.00
Финландия eu 3,90 лв. +0.00 3,95 лв. +0.00
Франция eu 3,78 лв. +0,03 3,78 лв. -0,01 1,95 лв. +0,04
Грузия 2,28 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Германия eu 3,73 лв. +0,01 3,62 лв. +0,02 2,01 лв. +0,01
Гърция eu 3,96 лв. -0,01 3,64 лв. +0,02 1,80 лв. +0,01
Унгария eu 3,28 лв. +0,01 3,41 лв. +0,01 1,57 лв. +0.00
Исландия 4,20 лв. +0,01 4,19 лв. +0,02
Ирландия eu 3,59 лв. +0,03 3,56 лв. +0,03 1,72 лв. +0.00
Италия eu 3,91 лв. +0,02 3,79 лв. +0,01 1,39 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,35 лв. +0,01 3,34 лв. +0,01 1,35 лв. +0,01
Литва eu 3,16 лв. +0.00 3,14 лв. +0,02 1,14 лв. +0,02
Люксембург eu 3,24 лв. +0,01 3,32 лв. +0,01 1,44 лв. +0,01
Северна Македония 2,64 лв. -0,05 2,68 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0,01
Молдова 2,70 лв. -0,02 2,52 лв. +0,01 1,42 лв. +0,02
Черна гора 3,31 лв. +0.00 3,23 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,30 лв. +0.00 3,96 лв. +0,01 1,81 лв. +0,01
Норвегия 4,05 лв. +0,02 3,91 лв. +0,01 2,43 лв. +0.00
Полша eu 2,59 лв. +0,02 2,57 лв. +0,01 1,24 лв. +0,01
Португалия eu 3,69 лв. +0,01 3,59 лв. +0,02 1,72 лв. +0,01
Румъния eu 2,87 лв. +0,01 3,03 лв. +0,01 1,43 лв. +0,01
Русия 1,07 лв. -0,01 1,21 лв. -0,01 0,54 лв. +0.00
Сърбия 3,20 лв. +0.00 3,55 лв. +0,04 1,55 лв. +0.00
Словакия eu 3,35 лв. +0,01 3,32 лв. +0,01 1,37 лв. +0,01
Словения eu 3,11 лв. +0,05 3,26 лв. +0,08 1,68 лв. +0,01
Испания eu 3,41 лв. +0,01 3,29 лв. +0,02 1,84 лв. +0,01
Швеция eu 3,53 лв. -0,02 4,33 лв. +0.00 2,29 лв. +0,02
Швейцария 3,90 лв. +0,01 4,19 лв. +0,01 2,15 лв. +0,01
Турция 2,55 лв. +0,01 2,72 лв. +0,01 1,22 лв. +0,03
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,80 лв. +0,02 2,81 лв. +0,02 1,30 лв. +0,01
Великобритания eu 3,51 лв. +0,01 3,61 лв. +0,01 1,76 лв. +0,01