Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,89 лв. +0,01 4,07 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Андора 3,45 лв. +0.00 3,39 лв. +0,01
Армения 2,29 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Австрия eu 3,88 лв. +0.00 3,94 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Беларус 1,53 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00 0,82 лв. +0.00
Белгия eu 3,96 лв. +0,01 4,17 лв. +0,01 1,53 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 3,33 лв. +0,01 3,43 лв. +0.00 1,67 лв. +0,01
България eu 3,40 лв. +0.00 3,55 лв. -0,01 1,55 лв. +0.00
Хърватия eu 3,34 лв. +0,01 3,61 лв. +0,01 2,02 лв. +0,01
Кипър eu 3,61 лв. +0,01 3,93 лв. +0,01
Чехия eu 3,64 лв. +0.00 3,71 лв. +0,01 1,56 лв. +0.00
Дания eu 4,49 лв. +0,01 4,21 лв. +0,01
Естония eu 4,08 лв. +0,01 3,78 лв. +0,01 1,79 лв. +0,01
Финландия eu 4,61 лв. -0,01 4,56 лв. -0,01
Франция eu 3,92 лв. +0,01 3,99 лв. +0,01 1,71 лв. +0.00
Грузия 2,50 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Германия eu 3,79 лв. +0,01 4,02 лв. +0,01 1,99 лв. +0,01
Гърция eu 4,55 лв. +0,01 3,98 лв. +0,01 2,15 лв. +0.00
Унгария eu 3,32 лв. +0,01 3,47 лв. +0,01 1,86 лв. +0,01
Исландия 4,75 лв. +0,01 4,73 лв. +0,01
Ирландия eu 4,00 лв. +0,01 4,04 лв. +0,01 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,89 лв. +0.00 3,86 лв. +0,01 1,60 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,87 лв. +0.00 3,93 лв. +0,01 1,59 лв. +0.00
Литва eu 3,73 лв. +0,02 3,75 лв. +0,01 1,58 лв. +0,01
Люксембург eu 3,57 лв. +0,01 3,69 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Северна Македония 3,00 лв. +0,01 2,99 лв. +0,01 1,64 лв. +0.00
Малта eu 2,65 лв. +0,01 2,39 лв. +0,01
Молдова 3,06 лв. +0.00 2,96 лв. +0,01 1,68 лв. +0,01
Черна гора 3,32 лв. -0,03 3,38 лв. -0,04 1,86 лв. +0,02
Нидерландия eu 4,40 лв. +0,01 3,96 лв. +0,01 2,08 лв. +0.00
Норвегия 4,73 лв. +0,01 4,79 лв. +0,01 2,68 лв. +0.00
Полша eu 3,06 лв. +0.00 3,18 лв. -0,02 1,43 лв. -0,01
Португалия eu 4,03 лв. +0,01 3,91 лв. +0,01 1,87 лв. +0,01
Румъния eu 3,20 лв. +0.00 3,47 лв. +0.00 1,61 лв. +0,01
Русия 1,58 лв. -0,01 1,64 лв. -0,01 0,63 лв. -0,01
Сърбия 3,27 лв. +0,01 3,54 лв. +0,01 1,98 лв. +0,01
Словакия eu 3,68 лв. +0,01 3,70 лв. +0,01 1,74 лв. +0,01
Словения eu 3,34 лв. +0.00 3,59 лв. +0,01 1,97 лв. +0.00
Испания eu 3,97 лв. +0,01 3,94 лв. +0,01 2,05 лв. +0,01
Швеция eu 4,00 лв. -0,08 4,62 лв. -0,07 2,50 лв. +0,02
Швейцария 4,23 лв. +0,01 4,49 лв. +0,01 2,12 лв. +0,01
Турция 2,73 лв. +0.00 2,92 лв. +0,01 1,17 лв. +0.00
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,91 лв. +0.00 3,26 лв. +0,01 2,42 лв. +0.00
Великобритания eu 4,15 лв. +0,01 4,39 лв. +0.00 1,69 лв. +0,01